Betingelser for Bilvask tillægspakken

Aunsbjerg bilvask tillægspakke uden baggrund

Almindelige betingelser for Aunsbjerg Bilvask tillægspakken

Ved indgåelse af Aunsbjerg Bilvask aftale gælder følgende:

HVAD OMFATTER AFTALEN?

Aftalen er baseret fri bilvaske, af den valgte vasketype, jf. side 1 i aftalen.

Bilvask kan foretages alle dage året rundt,  hverdage 16.00 til 22.00 samt weekend og helligdage mellem kl. 07.00 og 22.00.

HVAD OMFATTER AFTALEN IKKE?

Bilvask er kun gældende for den bil, hvor aftalen er oprettet til. Andre biler må således ikke vaskes på denne aftale.

AFTALEPERIODE

Aftalen løber indtil opsigelse

BETALING

Opkrævning af første rate samt resterende rater i henhold til aftalen opkræves af Nets (PBS) eller anden opkrævningssystem.

OPSIGELSE

Aftalen er bindende således, at hver af parterne kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Har kunden på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, som ligger efter tidspunktet for aftalens ophør ifølge opsigelsen, vil vederlaget for denne periode straks blive tilbagebetalt. Opsigelse af Bilvask tillægspakken sendes til info@aunsbjerg.com

MISLIGHOLDELSE

Aftalen kan af den anden part ophæves med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse. Ved misligholdelse forstås, de betingelser som indgår i aftalen samt punkt 2 i nærværende aftale.

AFTALEBETINGELSER I ØVRIGT

  • Aunsbjerg kan ikke holdes ansvarlig for skader, som direkte eller indirekte er opstået som følge af brug af vaskehallen.
  • Aunsbjerg kan ikke holdes ansvarlig for skader, som direkte eller indirekte er opstået som følge af eller er forbundet til krig, krigslignende situationer, borgerkrig, militærtræning, revolution, oprør, terrorisme, atom- eller nukleare processer, indgreb fra offentlige myndigheder, konfiskation, indgreb fra myndigheder, strejke, lockout eller tilsvarende hændelser.
  • Aunsbjerg behandler de personlige oplysninger, der er relevante og nødvendige for administration og opfyldelse af den udstedte Bilvask+ aftale i henhold til altid gældende lovgivning. Kunden har ret til at gennemgå de personlige oplysninger og kan til enhver tid kontakte Aunsbjerg for at korrigere de personlige oplysninger.
  • Den rettidige betaling af den månedlige pris er en betingelse for gyldigheden af denne aftale.
  • Aunsbjerg kan ikke gøres ansvarlig for nedbrud af vaskehallen.

TVISTER

Serviceaftalen begrænser ikke kundens øvrige rettigheder under dansk ret, herunder købeloven. Dansk ret finder anvendelse på Serviceaftalen og i øvrigt i forholdet mellem kunden og Aunsbjerg. Tvister mellem parterne skal afgøres af de danske domstole.