HANDELSBETINGELSER FOR AUNSBJERG.COM

Ved køb/betaling af Aunsbjergs Serviceaftaler og ydelser accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.
Generelle oplysninger
Aunsbjerg Kolding A/S
Platinvej 3
6000 Kolding
Tlf.: 75504066
Mail: info@aunsbjerg.com
CVR: 18628139
Spar Nord: 9277 - 1910000604

Indgåelse af aftale
Endelig aftale mellem dig (som kunde) og Aunsbjerg anses for indgået, når din ordre er modtaget hos Aunsbjerg Danmark og bekræftet af Aunsbjerg. Aunsbjerg fremsender herefter snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail indeholdende oplysninger om bl.a. ordrenummer, navn og adresse samt en oversigt over de bestilte varer.
Du skal være fyldt 18 år for at tegne abonnement/betale med kreditaftale på Aunsbjerg.com. En aftale om tegning af abonnement/betaling med kreditaftale er ugyldigt, hvis det skulle vise sig, at den er blevet indgået af et barn eller en person under 18 år.

Almene bestemmelser
Ved køb af Serviceaftale og ydelser hos Aunsbjerg (herefter kaldet Udbyderen) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. De gældende forretningsbetingelser skal accepteres af Kunden, før en aftale indgås mellem Udbyderen og Kunden. Accept sker ved afkrydsning under betaling. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

Accept af abonnementsbetingelser
Ved aktivering og indtastning af betalingskort oplysninger, accepteres at Udbyderen kan trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Ved køb af en serviceaftale skal der betales indtil, aftalen udløber eller indtil afmelding via Udbyderens kontaktpunkter. 

Udbyderens ydelse
Der henvises til de aftale-specifikke vilkår og betingelser defineret som dækkende for det valgte serviceaftale produkt. Herudover har Udbyderen ingen forpligtelser over for Kunden.

Identitet og betalingsansvar
Ved tilmelding hos Udbyderen tiltræder Kunden med korrekte oplysninger om identitet og validitet samt sikrer, at oplysninger om Kunden er sandfærdige og korrekte.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priserne er angivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms. Udbyderen forbeholder sig til enhver tid, retten til at justere prisen med to måneders varsel. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Udbyderen kan justere priserne, således at Udbyderen stilles uændret.

Kreditkort og betaling
Der kan kun betales med kreditkort (Visa, MasterCard og Dankort). Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny aftaleperiode. Kunden er selv ansvarlig for, at kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de nuværende betalingsoplysninger ikke længere er valide – eks. ved kort-udløb, informeres kunden om den manglende betaling, hvorefter Kunden bedes opdatere betalingsoplysningerne på den af Udbyderen oplyste webadresse.

Dataindsamling
Udbyderen indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden og andre brugere anvender Udbyderens webside eller software. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af softwaren.

Misligholdelse
Al betaling fra Kunden til Udbyderen foregår som udgangspunkt ved automatisk forudbetaling, når Kunden registrerer sit betalingskort. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden. Ved forsinket betaling pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Efter 2. rykker påbegyndes inddrivelse hos Collectia uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Udbyderen kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af Udbyderens forretningsbetingelser opsiges samarbejdet øjeblikkeligt. Udbyderen har ret til at lukke for Kundens adgang til software, såfremt betaling ikke sker rettidigt.

Ansvarsbegrænsning
Det er Kundens ansvar at sikre, at beløb og moms bliver afregnet korrekt. Ligeledes er det Kundens ansvar at leve op til gældende moms- og andre skatteregler. Med andre ord er det Kundens ansvar, at brugen af Udbyderens ydelser sker i overensstemmelse med gældende dansk lov.
Det er Kundens ansvar, at informere Udbyderen ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse og andre personlige oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen og som har relevans for betaling med mere.

Tavshedspligt og sikkerhed
Al data, der indtastes i Udbyderens software, sker uden videre adgang for andre. Udbyderen behandler således al data med tavshedspligt. Alle sider kører på SSL-krypterede websider (https).

Opsigelse af abonnement og bindingsperiode

  1. Serviceaftalen løber fra serviceaftalens tegningstidspunkt frem til den angivne udløbsdato.
  2. Serviceaftalen kan tidligst opsiges lb. mdr. + 5 mdr. efter tegningstidspunkt, og tidligst lb. mdr. + 5 mdr. efter sidste udførte serviceeftersyn på et af serviceaftaleleverandørens værksteder.
  3. Det er kundens eget ansvar at være opmærksom på, at eventuelle obligatoriske serviceeftersyn bliver udført inden serviceaftalens udløb.
  4. Aftalen ophæves af serviceaftaleleverandøren med øjeblikkelig virkning ved væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse anses som værende manglende overholdelse af kundens forpligtelser.
  5. Hvis bilen meldes stjålet eller totalskadet, er det kundens ansvar at underrette serviceaftaleleverandøren. Serviceaftalen ophører den dato serviceaftaleleverandøren er kontaktet, dog tidligst 6 måneder efter tegningstidspunktet.

Fortrydelsesret
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler online hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har tegnet serviceaftalen hos os.

Henvendelse til Udbyder
Åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag til fredag

Kl. 8:00 – 16:00

Weekend og helligdage

Lukket

Telefonnummer

+4575504066

E-mail

info@aunsbjerg.com

Tvister
Hvis der opstår uenighed mellem kunden og serviceaftaleleverandøren, henvises der til Ankenævn for biler – www.bilklage.dk.