HANDELSBETINGELSER FOR AUNSBJERG.COM

Ved køb/betaling af Aunsbjergs Serviceaftaler og ydelser accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.
Generelle oplysninger
Aunsbjerg Kolding A/S
Platinvej 3
6000 Kolding
Tlf.: 75504066
Mail: info@aunsbjerg.com
CVR: 18628139
Spar Nord: 9277 - 1910000604

Indgåelse af aftale
Endelig aftale mellem dig (som kunde) og Aunsbjerg anses for indgået, når din ordre er modtaget hos Aunsbjerg Danmark og bekræftet af Aunsbjerg. Aunsbjerg fremsender herefter snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail indeholdende oplysninger om bl.a. ordrenummer, navn og adresse samt en oversigt over de bestilte varer.
Du skal være fyldt 18 år for at tegne abonnement/betale med kreditaftale på Aunsbjerg.com. En aftale om tegning af abonnement/betaling med kreditaftale er ugyldigt, hvis det skulle vise sig, at den er blevet indgået af et barn eller en person under 18 år.

Almene bestemmelser
Ved køb af Serviceaftale og ydelser hos Aunsbjerg (herefter kaldet Udbyderen) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. De gældende forretningsbetingelser skal accepteres af Kunden, før en aftale indgås mellem Udbyderen og Kunden. Accept sker ved afkrydsning under betaling. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

Accept af abonnementsbetingelser
Ved aktivering og indtastning af betalingskort oplysninger, accepteres at Udbyderen kan trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Ved køb af en serviceaftale skal der betales indtil, aftalen udløber eller indtil afmelding via Udbyderens kontaktpunkter. 

Udbyderens ydelse
Der henvises til de aftale-specifikke vilkår og betingelser defineret som dækkende for det valgte serviceaftale produkt. Herudover har Udbyderen ingen forpligtelser over for Kunden.

Identitet og betalingsansvar
Ved tilmelding hos Udbyderen tiltræder Kunden med korrekte oplysninger om identitet og validitet samt sikrer, at oplysninger om Kunden er sandfærdige og korrekte.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priserne er angivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms. Udbyderen forbeholder sig til enhver tid, retten til at justere prisen med to måneders varsel. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Udbyderen kan justere priserne, således at Udbyderen stilles uændret.

Kreditkort og betaling
Der kan kun betales med kreditkort (Visa, MasterCard og Dankort). Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny aftaleperiode. Kunden er selv ansvarlig for, at kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de nuværende betalingsoplysninger ikke længere er valide – eks. ved kort-udløb, informeres kunden om den manglende betaling, hvorefter Kunden bedes opdatere betalingsoplysningerne på den af Udbyderen oplyste webadresse.

Dataindsamling
Udbyderen indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden og andre brugere anvender Udbyderens webside eller software. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af softwaren.

Misligholdelse
Al betaling fra Kunden til Udbyderen foregår som udgangspunkt ved automatisk forudbetaling, når Kunden registrerer sit betalingskort. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden. Ved forsinket betaling pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Efter 2. rykker påbegyndes inddrivelse hos Collectia uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Udbyderen kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af Udbyderens forretningsbetingelser opsiges samarbejdet øjeblikkeligt. Udbyderen har ret til at lukke for Kundens adgang til software, såfremt betaling ikke sker rettidigt.

Ansvarsbegrænsning
Det er Kundens ansvar at sikre, at beløb og moms bliver afregnet korrekt. Ligeledes er det Kundens ansvar at leve op til gældende moms- og andre skatteregler. Med andre ord er det Kundens ansvar, at brugen af Udbyderens ydelser sker i overensstemmelse med gældende dansk lov.
Det er Kundens ansvar, at informere Udbyderen ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse og andre personlige oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen og som har relevans for betaling med mere.

Tavshedspligt og sikkerhed
Al data, der indtastes i Udbyderens software, sker uden videre adgang for andre. Udbyderen behandler således al data med tavshedspligt. Alle sider kører på SSL-krypterede websider (https).

Opsigelse af abonnement og bindingsperiode

  1. Serviceaftalen løber fra serviceaftalens tegningstidspunkt frem til den angivne udløbsdato.
  2. Serviceaftalen kan tidligst opsiges lb. mdr. + 5 mdr. efter tegningstidspunkt, og tidligst lb. mdr. + 5 mdr. efter sidste udførte serviceeftersyn på et af serviceaftaleleverandørens værksteder.
  3. Det er kundens eget ansvar at være opmærksom på, at eventuelle obligatoriske serviceeftersyn bliver udført inden serviceaftalens udløb.
  4. Aftalen ophæves af serviceaftaleleverandøren med øjeblikkelig virkning ved væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse anses som værende manglende overholdelse af kundens forpligtelser.
  5. Hvis bilen meldes stjålet eller totalskadet, er det kundens ansvar at underrette serviceaftaleleverandøren. Serviceaftalen ophører den dato serviceaftaleleverandøren er kontaktet, dog tidligst 6 måneder efter tegningstidspunktet.

Fortrydelsesret
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler online hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har tegnet serviceaftalen hos os.

Henvendelse til Udbyder
Åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag til fredag

Kl. 8:00 – 16:00

Weekend og helligdage

Lukket

Telefonnummer

+4575504066

E-mail

info@aunsbjerg.com

Tvister
Hvis der opstår uenighed mellem kunden og serviceaftaleleverandøren, henvises der til Ankenævn for biler – www.bilklage.dk.

 

Onlinebetingelser

Dette er en forlængelse af Aunsbjergs almindelige betingelser i forbindelse med at foretage online reservationer og køb på www.Aunsbjerg.com. Onlinebetingelserne er forbeholdt fjernsalg. Hermed er der frafald for betingelser og eventuelle fordele ved onlinekøb/reservation/leasing, hvis kunden har set eller prøvet den pågældende bil fysisk i en af Aunsbjerg A/S´s afdelinger i Kolding, Horsens eller Aarhus. Skal der eventuelt træffes en afgørelse, så beror denne på, hvorvidt aftaleparterne (sælger/køber) har mødtes fysisk under processen. Er dette tilfældet, frafalder nærværende online-handelsbetingelser.

 

Reservation - Onlinekøb

Da Aunsbjerg opererer i flere byer med flere sælgere, der har adgang til de samme lagerbiler, kan der i sjældne tilfælde forekomme et tidsmæssigt sammenfaldmellem et fysisk salg og en online reservation. Måtte dette ske, vil Aunsbjerg altid tilgodese den kunde, som har indgået en endelig handelsaftale på bilen.

Der er pt. et mindre gebyr på en online-reservation, som refunderes ved endeligt køb af pågældende bil. Online-reservationen kan gennemføres med flere typer kreditkort. Reservationsgebyret tilbageføres naturligvis, hvis ovennævnte krydsning mellem salg og reservation måtte finde sted.

 

Betaling – Online køb / Online leasing

Det aftalte fulde beløb, enten ved kontant handel, som udbetaling på en finansiering eller en ekstraordinær leasingydelse skal overføres på det anviste kontonummer, som fremgår af slutseddelen, og være synligt der senest 48 timer inden bilen forlader Aunsbjergs matrikel, eller 24 timer ved afhentning i en af vores fysiske butikker. Skulle dette mod forventning ikke være i orden, sættes sagen i bero indtil beløbet er registreret som indbetalt., I dette tilfælde må der forventes en længere leveringstid. Aunsbjerg modtager kun betaling, i forbindelse med en bilhandel, via bankoverførsel.

Registreringsattest – Online køb Køber modtager den originale og permanente registreringsattest med posten indenfor 14 dage. Denne bliver afsendt direkte fra Dansk Motorregister. Aunsbjerg vil altid udleverer den midlertidige kvittering for indregistrering, i aftalte ejer/bruger navn, ved udlevering af bilen.

Alle biler indregistreres på EU-plader med mindre andet er aftalt.

 

Levering – Online køb / Online Leasing

Vi leverer den købte bil frit til HELE DANMARK med undtagelse af ikke brofaste øer. Det er en forudsætning, at der på den pågældende adresse er mulighed for at en autotransporter (lastbil) kan

afsætte den købte eller leasede bil. Ønsker du levering til ikke brofaste øer, så kontakt os endelig for pris og nærmere aftale.

På leveringsdagen skal køber være klar til modtagelsen af bilen på den aftalte leveringsadresse i tidsrummet 8.00-18.00. Chaufføren vil ringe ca. 1 time inden han er fremme, i håbet om den bedst mulige fleksible levering. Aunsbjerg udleverer kun bilen til den pågældende køber, som fremgår af slutsedlen. Der kan således ikke aftales levering af nøgler i postkasse eller til 3. part.

Skulle køber mod forventning ikke være til stede på aftalte dag og tidspunkt, så betragter Aunsbjerg dette som en forgæves transport, hvorfor vi vil opkræve et gebyr på kr. 1.500,- inkl. moms.

Evt. omkostninger til transport af en byttebil, fra kunde til Aunsbjerg, står for kundes egen regning, med mindre andet er aftalt.

 

Fortrydelsesret - onlinekøb

Som forbruger har du ret til at fortryde dit online bilkøb i henhold til forbrugeraftaleloven §§ 18-25 (fortrydelsesret), såfremt bilen ikke er taget i brug. Ved brug af fortrydelsesretten, hæfter køber ikke for de første 100 km kørt i bilen indenfor 14 dage fra leveringstidspunktet, da dette anses for en tilstrækkelig prøvetur, for endelig vurdering af køretøjet og dets egenskaber. Bilens præcise kilometertal godkendes af køberen ved levering af bilen. Yderligere kørte kilometer afregnes med 5 kr. pr. kørt kilometer. Beløbet fratrækkes det beløb, som refunderes til køber.

Fortrydelses starter dagen efter køber har fået bilen leveret. Her starter de 14 dages returret.

Ønsker du som forbruger at gøre brug af fortrydelsesretten skal du selv betale returforsendelsen. Aunsbjerg er gerne behjælpelig med den del, og vil i den forbindelse opkræve kr. 1.500,- inkl. moms i hele Danmark bortset fra ikke-brofaste øer. Er der ligeledes en byttebil involveret i handlen, står køber også selv for transport af denne ved tilbagelevering.

Du er som køber ikke forpligtet til at oplyse årsagen til annulleringen. Anmodning om at returnere bilen købt online skal sendes pr. e-mail til info@aunsbjerg.com. For at anmodningen er gyldig bedes registreringsnummer og slutseddelsnummer fremgå i mailen. Såfremt mailen er modtaget rettidigt indenfor de 14 dage fra leveringsdatoen, anses denne som værende gyldig. Aunsbjergs kontakter køber indenfor tre hverdage for nærmere aftale om returneringsforløbet.

Aunsbjergmedarbejderen vil fremsende et dokument med aftalt dato, tid og sted for returneringen, som skal underskrives af køber. Efter indgået aftale er det ikke længere tilladt at køre i bilen, medmindre det er aftalt, at køber skal køre den til et eventuelt afhentningssted eller til en af Aunsbjergs fysiske butikker.

 

Købers ret til at annullere handlen er underlagt følgende betingelser:

1. Den købte bil skal returneres i samme stand som på leveringstidspunktet. Dette betyder, uden undtagelse, i samme tekniske stand og uden påført skade på eksteriør eller interiør. Køber hæfter for eventuelle værdiforringelser af bilen.

 

2. Aunsbjerg A/S vil inspicere og gennemgå den returnerede bil på returneringstidspunktet. Aunsbjerg forbeholder sig ret til at opkræve køber for evt. værdiforringelse derudover beregner Aunsbjerg en brugsafgift på kr. 5 DKK pr. km ud over de første 100 kørte km. Beløbet fratrækkes tilbagebetalingssummen. Har bilen kørt over 500 km i den købte bil frafalder købers returret fuldstændig, i det den så betragtes som værende taget i brug.

 

3. Køber er ansvarlig for at sikre, at bilen er forsikret, og at enhver form for relevant afgift/gebyr eller udgift som har sammenhæng til købers brug af bilen bliver betalt, indtil den resturneres og afmeldes hos Aunsbjerg A/S. Aunsbjerg afmelder nummerplader inden for 14 dage efter modtagelse af returneret bil. Køber er selv ansvarlig for afmeldelse af forsikringer mv.

 

4. Såfremt bilen er finansieret igennem tredje part, så skal køber selv stå for afvikling heraf. Dette er Aunsbjerg uvedkommende. Det betyder også, at bilens skal returneres fri for krav fra tredjepart. Dette skal dokumenteres af køber, og køber skal samtidig garantere at bilen returneres uden restgæld i modsat fald mister kunden sin returret.

 

5. Der ydes ikke fortrydelsesret for biler som er online-privatleaset.